Γέφυρα Ποταμού

Γέφυρα Ποταμού

Η πέτρινη γέφυρα του Ποταμού κατασκευάστηκε το 1823, την περίοδο της Αγγλοκρατίας (Ιόνιο Κράτος, προτεκτοράτο της Μεγάλης Βρετανίας 1815 – 1864), βάσει των σχεδίων του Άγγλου αρμοστή, μηχανικού Μακφέιλ (Macphail). Η γέφυρα στηρίζεται σε επτά τόξα, σε απόλυτη συμμετρία και είναι κατασκευασμένη από πέτρα, πωρόλιθο και κονίαμα της εποχής. Οι διαστάσεις της είναι 60 μ. μήκος, 6,80 μ. πλάτος και 7 μ. ανώτατο ύψος. Το έργο ήταν ενταγμένο στο γενικότερο σχεδιασμό δημοσίων έργων που είχαν προγραμματίσει οι Άγγλοι στο νησί και περιελάμβανε δρόμους, γεφύρια, σχολεία, υδραγωγεία λιμάνια και φάρους.
Σχολιάστε