Όροι Χρήσης

Ιδιοκτήτης και Πνευματικά Δικαιώματα

This Website is operated by VISIT KYTHERA | KAPPAGRAM, a company incorporated under Greek law, with registered office at VISIT KYTHERA | KAPPAGRAM Αλεξανδράδρες, 80100 Κύθηρα, Ελλάς Email: info[ @ ]visitkythera.com VAT EL123082387 Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από τους Ελληνικούς Νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και ίσως δεν αναπαράγεται, μεταφέρεται, εμφανίζεται, δημοσιεύεται, ή μεταδίδεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του VISIT KYTHERA | KAPPAGRAM. Copyright 2008 Visit Kythera – All rights reserved.

Άδεια Χρήσης

Εάν θέλετε να πάρετε άδεια χρήσης του περιεχομένου του VISIT KYTHERA, παρακαλούμε γράψτε το αίτημά σας και στείλτε μας στο info[ @ ]visitkythera.com. Περιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τη μορφή που έχει. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε την ακριβή ιστοδιεύθυνση του περιεχομένου που σας ενδιαφέρει.

Περιορισμοί Ευθύνης

Ο επισκέπτης του VISIT KYTHERA ταξιδεύει με δική του ευθύνη. Καμία ευθύνη δε φέρει η ιδιοκτησία και η διεύθυνση του VISIT KYTHERA | KAPPAGRAM για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή άλλο πρόβλημα τυχόν προκύψει στο χρήστη από την υιοθέτηση των συμβουλών, προτροπών και οδηγιών του VISIT KYTHERA | KAPPAGRAM. Καμία ευθύνη δε βαρύνει το VISIT KYTHERA | KAPPAGRAM για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό, ούτε για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση τους.

Πολιτική Ζεύξεων

Κάθε σελίδα δημοσιευμένη σε αυτόν τον ιστότοπο έχει έναν αριθμό σχετιζόμενων πληροφοριών όπως αναφορά ιστοσελίδων και διαφημίσεων. Καμία ευθύνη δεν υπάρχει για το περιεχόμενο που σχετίζεται με άλλους ιστότοπους. Όταν καταχωρήσετε μία ζεύξη προς το VISIT KYTHERA, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το όνομα VISIT KYTHERA. Καμία χρήση λογοτύπου η εικόνας χωρίς την προηγούμενη άδεια από εμάς.

Σχολιάστε