Agia Elessa

Agia Elessa

Kutsal Agia Elessa manastırı, Livadi köyünün üzerinde, gemiyi andıran dağın tepesinde uzanmaktadır. Agia Elessa, bu dağda ızdırap çekerek şehit olmuştur. Peloponesse’de zengin bir Hakan olan Elladios’un kızıdır ve hristiyanlığı kabul etmiştir. Seçiminden dolayı babasından zulüm görmüştür. Rahibe olabilmek için bu adaya kaçmıştır. Babası onu takip ederek peşinden adaya gelir ve M.S. 375 yılında onu öldürür. 1871 yılında, şehitliğin ve ondan daha eski olan bir manastırın kalıntılarının bulunduğu bölgede; etrafında hücreleri olan, baş rahibin evi ve diğer yedek alanların bulunduğu, tek odalı kilise mimarisi ile yeni bir kilise inşa edilmiştir. Bugün bu kilisede, inananların “Dekapentismos“ döneminde kalabilecekleri 20 hücre (oda) bulunmaktadır. İnananlar, Azizin hatırasını 1 Ağutos’ta kutlarlar fakat, bu tarihte zaten “Dekapentismos” geleneğinin başlangıç tarihine tekabül eder. Manastır, aynı zamanda sizlere bütün adayı ve tüm kuzey kıyıları kapsayan, muhteşem bir manzara görme fırsatı sunar.
Leave your comment