κάμπινγκ στα κύθηρα

Kamp

x

Belediyenin kamp alanı, kapsali köyünün arkasında, çam ormanlarının içinde bulunur. Küçük kapasitesine rağmen, yeterince düzenli bir yerdir. Daha fazla bilgi için, müdüriyet ile irtibata geçebilirsiniz.

Belediyenin Kamp Alanı
Kapsali 80100, Kithira
Τel.: +30 2736031580, +30 2736031213

The camping site of Kythera’s municipal corporation is located in the village of Kapsali, in a pine tree forest. It is well organized but not very dynamic.  For further information please contact the camping site’s management.
Municipal Camping of Kythera
Kapsali 80100, Kythera
Τηλ.: +30 2736031213

Facilities Pricelist:
Adult per day: € 5.00
Child (5-15 years old) per day €3.00
Big tent per day: €6.00
Small tent per day: €5.00
Slipping bag per day: €2.50
Motorcycle per day: €3.00
Car per day: €6.00
Camper – Motorhome: €12.00

10 days stay and more, 10% discunt on tents

Leave your comment