Yel Değirmenleri

Yel Değirmenleri

Yunanistan’da ki diğer birçok adalarda olduğu gibi; Kithira’da da 19.yy’da inşa edilmiş birçok yeldeğirmeni bulunmaktadır. Kullanımları bölgede ki tarımsal ürünler ile bağlantılı idi. Kithira’da ki kuvvetli ve sık sık esen rüzgarlar bu işlemi tercih sebebi haline getirmiştir. Topoğrafik olarak bu yeldeğirmenleri, yerleşim yerlerinin civarlarında, ekilmiş arazilerden kolay ulaşılabilecek noktalarda yer alırlar. Çift ya da tek olarak inşa edilmişlerdir. Taştan imal edilmiş olan yel değirmelerinin, yüksekliği 4,5 ile 5,5 mt arasında değişen ve 5-6 mt’lik harici bir çemberi vardır. Giriş genellikle yontulmuş delikli taşın iskeletini tutar. Bazı yeldeğirmenlerinde duvarlar, delikli taşlardan ibarettir. Kithira’nın değirmenleri buğday öğütmek için kullanılmaktaydı; 20. yy’ın başlarına doğru yavaş yavaş terkedilmeye başlanmıştır. Adanın son değirmeni de 1995 yılında faaliyeti bırakmıştır. Birçok değirmen, bugüne kadar çok iyi koşullarda korunabilmiştir.
Leave your comment