Mimari

Binalar, Yerleşimler, İngiliz Eserleri

Bugün Kithira’da 62 yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu büyük rakamın başlıcaları, Venedik egemenliği sırasında kurulan feodal sistem döneminde oluşmuştur. Başlangıçta bu küçük yerleşim yerleri, en çok evlerin ve bazı tesis binalarının etrafında toplanmıştı. Ev modelleri tamamiyle zirai maksatlı idi. 18. yy’da en geniş yerleşim yerleri: Hora, (Bugünkü merkez) Milopotamos’ta ki Kato Hora, Lagothetianika ve Potamos idi. Paleohora’da ki Agios Dimitrios, korsan Barbaros Hayrettin’in saldırılarında zarar görüp yıkıldıktan sonra birdaha asla mesken edilmedi. Potamos ve Karavas, Aroniadika ve Mitata, Livadi ve Kalamos gibi diğer yerleşim yerleri ise daha sonra gelişmiştir.

Evler genellikle yüzleri güneye ve batıya doğru dönük olan kapı ve avlular ile inşa edilmişlerdir. Yaygın usul, tek odalı ve tek katlı evlerin üzerine ardışık olarak inşa edilmiş olan odalardır. Evlerin mimarisi, özel bir dekorasyonu ya da dizaynı olmayan, oldukça sade bir mimaridir. Ege denizinin ve Venediklilerin etkisi ve tabii ki Mani’nin karakteristik paleti, binaların estetiğinde çoğulculuk yaratırlar. Bina genişliklerinde özel bir kurala bağlı kalmazlar ve dizaynlarda simetri çok nadiren rastlanan bir olaydır. Binaların çoğu tek katlıdır. Bazı evler 2 katlıdır ve yaşam alanı sadece üst kattadır. Binaların çatıları, meşhur açıklıkları şekillendirmek için genellikle kemerli yapılmıştır ya da ahşap kirişler ve hasır kafeslerle desteklenmiş olan çatı katları yapılmıştır. Mani mimarisinin etkisi görülen kiremit çatılı evler genellikle adanın kuzeyinde yer alır. Bunlar genellikle 2 katlı binalardır. Çatı katları diğer yandan adanın güney kısmına hakimdirler, suyu biriktiren ve kendi sarnıcında saklayan su depoları da mevcuttur. Bacalar, kapı girişlerinde ki aile armaları, pencere kenarlarında ki çiçek saksıları, güvercin yuvaları ve sıra kemerler, Kithira mimarisinin dekorasyonda ki en önemli elementlerinden bazılarıdır. Gözenekli taşlar, dekorasyonda kullanılan başlıca malzemelereden bir tanesidir. Aynı derecede dikkat çekici bir diğer yapı ise kiliselerin yüksek çan kuleleridir (ayrı duran çan kuleleri).

İngilizlerin İşleri

Kithira’da ki birçok halk yapıtı İngiliz hakimiyeti döneminde inşa edilmiştir. Bu yapıtların tamamlanması için İngilizler yerli halkı çalışmaya mecbur etmişlerdir. İngiliz mimarlar rehberliğinde, ana geçiş yolu, köprüler, okul binaları, Horadaki market (Merkato), Quarantine binası (Lazaretta), su kemerleri ve Kapsalideki deniz feneri inşa edilmiştir.

Deklare Edilmiş Olan Geleneksel Yerleşim Yerleri

Kithira (Hora), Aroniadika, Kastrissianika, Kato Hora ve Milopotamos geleneksel evlerin olduğu yerleşim yerleri olarak deklare edilmiştir. Bu mimarinin korunması ve bakımı, evlerin işlevselliği ve estetiği bugünkü yerel halk tarafından üstlenilmiştir. Adanın turistik anlamda gelişmesi geciktiğinden dolayı, hemen hemen dokunulmamış olan farklı çağlar etkilerini bırakmışlardır. Bununla beraber, dağınık inşaat işlerinde ki artış, yabancı özelliklerin yerel unsurlara olan uyumsuzluğu, bunlara ek olarak standardize edilmiş ucuz dekorasyonlu stil bir uyarı halkası oluşturmaktadır; Yakın gelecekte adanın geleneksel cazibesini ve eşsizliğini kaybetmesine engel olmak için faaliyete geçilmelidir.