Sanat

Müzik, Dans, Şarkı ve Şiir
Özgür ruhlu insanlar, Kithiralılar günlük yaşamlarını zengin geleneksel müziklerinde ve şarkılarında açıkça görülen sanatla birleştirmişlerdir. Girit ve Eptanissos formu Kithira geleneklerinde etkili olmuştur. Fiziksel şiirler, ılık melodiler, bir ruha sahip olan dansları, hayatı ve eğlenceyi ateşler. Heykeltraş Vassilis Haros ve ressam Manolis Haros Tsirigo’nun (Venedikliler zamanında Kithira’ya verilmiş olan isim) Yunanistan’a kazandırdığı modern sanatçılardır. Edebiyat alanında ki Eptanissos okulu 19.yy’da Emmanuel Stais, Josef Kaloutsis, Georgios Mormoris ve diğerlerini hayata geçirmiştir. Panos Fillis şiir kolleksyonunda, adanın iyi ve kötü yanlarının günümüz hayatına geçici etkilerini yakalamış olan Kithiralı bir şairdir. Belediyenin katkılarıyla geleneksel Kithira folklörünü kitaplarına kaydeden öğretmen İoannis P. Kassimatis büyük yerel öneme sahiptir.

Kithira Müziği

Kithira müziği şiirsel ritm mısralarına dayalıdır. Din ile direkt bağlantılıdır ve müziklerinde Bizans, Venedik ve Girit müziklerinin etkileri görülür, şarkıların çoğunda 2/4’lük ve 3/4 lük kafiyeler vardır. Ud ve keman Kithira müziğinde geleneksel olarak kullanılan müzik aletleridir. Melodileri ve çeşitliliğiyle Kithira şarkıları hemen hemen tüm halk şarkılarını kapsar. Her nasılsa Eptanissos’ta bulunanların arasında tarihi şarkılara ilişkin bir döküman bulunamamıştır. Akritika yerine (Akrites hakkında ki halk şarkıları, Bizans imparatorluğunun sınırlarını koruyan savaşçıların kahamanlıkları) “Ai-Giorgis” gibi, Panayia Mirtidiotissa’nın ayinlerinde ki dini mısralar gibi,“ Bugün gökyüzü siyah ”(Simera mavros auranos) gibi ağıtlar başlıca örneklerdir. Çok iyi bilinen bir halk şarkısı olan “Erotokritos” adaya Giritliler tarafından getirilmiştir. 15 heceli mısralardan oluşan kafiyeler çok yaygındır ve tabii ki bunların da menşei Girit’tir. Zakinthos’tan serenatlar da muhafaza edilmiştir. Sonuç olarak birçok şarkı çift kıtalar halinde, aşk ve uzaklık temaları ile oluşturulmuştur.

Kithira Dansları

Kithira dansları oldukça hoş, hareketli ve melodiktir. Birçok doğaçlama çeşitleri ile hareketler esnektir. Genellikle yavaş ritmle başlar sonra çabucak hızlanarak hızlı adımlar ve daha yoğun hareketlerle devam eder. Birçok yerel balo geleneksel Girit balolarını andırır. Aynı zamanda birçok “Syrtio” dansı da mevcuttur. “Ai- Georgios Kithira’nın geleneksel dansıdır ve Corfu dansları olan “Bourdaris“, “Pentozalis“ , “Panayiotema“ ve “Kalamatianos“ gibi dans edilir. Kostümler erkekler için süvari pantolonu ve kadınlar için “spaleto” dur. Fox-Anglese, vals ve tango gibi Avrupa dansları da Kithira’da dans edilir.