Fauna

Kithira’nın faunası çok zengin sayılmaz. Vadi ve kalın bitkilerin olduğu, daha çok izole edilmiş yerlerde, daha fazla hayvan türlerine rastlanabilir. Bunlar; Mememliler, kuşlar, omurgasızlar, sürüngenler, ve Kirpiler (erinacus conco), Cüce yarasa (Pipistrelus pipistrelus), yabani Tavşan (lupus capensis), Fare (mus musculus), sansar (martos foina) gibi diğer hayvanlardır. Memeliler, çiftlik hayvanı üretimi ile bağlantılı olarak; koyunlar, keçiler, inekler, ve domuzlardır. Belirgin kuş türleri ise: tavuk ve kazlardır.

Kuşlar

Coğrafik olarak Kithira; kışın Yunanistan’ı terkedip güneye, Afrika’ya doğru göç eden göçmen kuşların rotası üzerinde bulunur. Adada, birçoğu göçmen olan 200 den fazla kuş türü gözlemlenmiştir. Bunların içinden 20’den fazlası burada daimi olarak kalırlar. Bazı yerleşik türler: Serçe (passer domesticus), İspinoz kuşu (carduelis carduelis), Keklik (alectoris graeca), Karga (corvus corax), Ardıç kuşu (Monticola), Ege Martısı (larus audolini), Şahin (buteo buteo), Doğan (falco eleonorae) dir. Göçmen kuşlardan bazıları: İbibik, Kavgacı kuşu (lanius), Sirkus, Kara çaylak (Milvus Migrams), Kartal (aquilla), Doğan (Falco Pelegrinus), Çulluk (sculopax Rusticola), Ardıç kuşu (Turdus Philomelos), Bıldırcın (Coturnix Coturnix), Garganey (Anas Querquedula), Üveyik (Streptopelia Turtur), Kırlangıç (Hirundo Ristuca), Sarı Kuyruksalayan (Motacilla) ve Sarıasma Kuşu (Oriolus Oriolus)’tur.

Sürüngen Ve Amfibi Hayvanlar

Kithira’da yaşayan sürüngen türleri: Karınca avcısı (Kyrtopodion Kotschyi), Akdeniz ev kertenkelesi (Hermidatylus Turcicus), Peleponesse solucanı (Anguis Cephallonica), Kertenkele (Laceta Graeca) ve çeşitli yılan ve kaplumbağa türleridir. Amfibi hayvanlar ise; genellikle su kuyularnda, göllerde ve vadilerde yaşarlar. Yunan su kurbağası (Rena Graeca) bunlardan bir tanesidir.

Omurgasızlar

Arı, Kithira için büyük önem taşıyan bir böcek türüdür. Saturnia (Saturnia Pavonina) ise, Kithira’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük gece kelebeğidir. Diğer yaygın omurgasızlar ise: Çekirge, Kelebek, Solucan, Sinek, Böcek, Salyangoz, Akrep ve Karafatma’dır.