Οι πηγές των Κυθήρων

Στο νησί των Κυθήρων υπάρχουν πολλές πηγές, από τις οποίες οι περισσότερες κείνται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα. Μάλιστα αρκετές στο βόρειο τμήμα είναι σιδηρούχες. Οι σημαντικότερες από αυτές βρίσκονται στο Μυλοπόταμο, τα Μητάτα, τα Βιαράδικα, τις Γωνιές, την Κρύα Βρύση, τον Περάτη, τις Ώχελες, το Πετρούνι και τον Καραβά.

1. Καλογήρου
2. Petrouni
3. Άγιος Μάμμας (Πετρούνι)
4. Ρούτσουνας (από Καλακάθι)
5. Κεραμάρι
6. Αμήρ Αλή (Καραβάς)
7. Πορτοκαλιά (Καραβάς)
8. Μυλοπόταμος/Φόνισσα
9. Καταράκτες και βάθρες Μυλοποτάμου
10. Γάλανη στην Αγία Πελαγία
11. Βρύση Μητάτων
12. Μουντάρο (Μητάτα)
13. Γωνιά Παλιόπολης
15. Βρύση Βιαραδίκων
15. Σιδερόνερο (Διακοπουλιάνικα)
16. Κάμποι (Διακοπουλιάνικα)