Fratsia

Fratsia

Fratsia, ada dahilinde ki  en merkezi noktayı oluşturan, geniş bir köydür. Buranın halkı çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşırlar. Fratsia  burada onyıllardır yapılan zirai ve hayvancılıkla ilgili fuarları ile bilinir. Fakat ada halkının şehirleşen yaşam tarzından dolayı geçtiğimiz yıllarda azalmıştır. Köy, sığır otlatmak için geniş arazilere sahiptir. Ayrıca bazı çok şirin sayfiye evleri de bulunmaktadır. Fratsia, Kithira belediyesi ile birleşmeden önce bile Kithira’nın en aktif topluluğu idi. Köy halkı ilerleyen bir topluluktur. Buna ek olarak; Grigorios L. Kassimatis burada doğmuştur. Adanın zirai hayatı ile ilgili olarak Fratsia’nın tarihsel bir değeri bulunmaktadır. Fratsia, bugüne kadar büyük oranda çiftlik hayvanı üreten ve toprağı işleyen birçok çiftlik muhafaza etmektedir.
Leave your comment