Halk

Kaygılı ve Yaratıcı insanlar

Tarihe şöyle bir dönüp baktığımızda Kithira’nın kültürlerin geçiş noktası olduğunu görürüz. Ayrıca doğu-batı deniz yolu ada boyunca devam ettiği için Akdeniz insanlarının da geçiş noktası olmuştur. Bu nedenle Kithira denizini kontrol altında tutmak, bir imparatorluk veya krallık için herzaman stratejik önem teşkil etmiştir. Fatihlerin isteği, ailelerini getirip bu adaya yerleştirmek ve yerli nüfusa katılmaktı. Kithira karışık insanların olduğu bir yerdi. Hala bugün bile Venedik soyadlı insanlara ya da orjinali İstanbul’a dayanan Kassimatis soyadlı insanlara rastlayabilirsiniz. Küçük heterojen yerleşikler, dünyanın çeşitli yerlerinden buraya gelerek, Kithiralı ırkını yaratmışlardır.

Kithira KythiraBunlar, Kithiralılar verimsiz topraklar ve zor hayat koşulları altında ki huzursuz ve üretken insanlar yerleşik halkı göç etmeye zorlamışlardır. Bu olay 3 çeşit göç akımı oluşturmuştur. Birinci Akım: 1821’de Yunan devriminden sonra, birçok Yunanlı, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşüne paralel olarak ticaret ve kültürün içinde gelişip zenginleşebilmek için küçük Asyaya göç etmişlerdir. İzmir’de daha çok Kordelio ve Koukloutzas bölgelerinde yoğunlaşmış olan geniş bir cemiyet kurmuşlardır. Adanın dışındaki ilk Kithiralılar cemiyeti burada 19.yy da kurulmuştur. Küçük Asya’da ki İzmir felaketini takiben birçok Yunanlı (içlerinde kithiralılar olmak üzere) burayı terketmişlerdir. Pireaus’ta bugün bile Kithira cemiyetinin büyük bir bölümünü bir araya getiren bir dernek kurulmuştur. Bir başka Kithira derneği de Mısır’da İskenderiye’de kurulmuştur.

İkinci Akım: İkinci göç akımı ise 19.yy’ın sonlarında başlamış ve İkinci Dünya savaşından kısa bir süre önce sona ermiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturalya yeni göçmenler için başlıca durak idi. Üçüncü ve en büyük göç akımı ise savaştan sonra başladı ve göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun Avusturalya’ya gittiği 1970 lerin ortalarında sona erdi. Bugün yaklaşık 40.000 Kithiralı Avusturalya’da yaşamakta ve birkaç bin adedi de Amerika’da ikamet etmektedir. Yaklaşık 5000 ile 7000 arası Kithiralı da Atina ve Piraeus’ta yaşamaktadır. Geçmiş yıllarda adaya geri dönen Kithiralılar akımı olmuştur, bugün birçok genç insan sürekli olarak Kithira’da yaşamaktadır.

Tüm bu değişimler zengin bir kültürel mirasın biçimlenmesine yardımcı olmuş, Kithiralılara eşitlik vermiş ve insanların kafasında inanılmaz bir çoğulculuk fikri olduğunu açıkça göstermiştir. İnsanlar seyahate meraklı, nostaljik ve iletişim konusunda kalifiye olmuşlardır. Sürekli fikir akışı, geleneklerin devamı ve kültürleri, bugüne kadar bile insanların hayat tarzını tarif etmektedir.

Kithira’nın kültürü Girit, Eptanissos, Mani’den izler taşıyan köklere dokunur. Burada konuşulan dil olan Kithira aksanı da bunu teyid eder. Venediklilerin etkisi de eşit derecede önemlidir. Ortodoks inancı Kithira kültüründe etkili olan en önemli faktörlerden birisidir ve dine katılım ve kültürel kutlamalar insanların geleneklerini kesinkes kökleştirmiştir. Sanatta, şarkıda ve dansta Kithiralılar kendi okullarını yaratmışlardır ve zengin repertuarlarına bir yenisini eklemeye devam etmektedirler.

Kithiralılar kuvvetli bir toplumsal bağ ile donatılmışlardır, öyle ki Kithiralıların olduğu heryerde kurulmuş olan yüzlerce dernek ile bunu açıkça görebiliriz. Bu ağ üzerinden Kithiralılar güçlü bir iletişimi ve derneklerde aktif işbirliğini muhafaza etmişlerdir. Eğitim düzeyi yüksek, birçoğunun ekonomik durumu gittikçe gelişmekte ve iş için yetenekler potensiyel arzetmektedir. Adanın yerli halkı çoğunlukla tarım ve turizm ile ilgilenirler.