Κρίταμο

Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο θα το βρούμε σχεδόν σε όλες τις παραλίες των Κυθήρων. Τα φύλλα του συλλέγονται πριν την άνθηση, μπαίνουν στην άλμη και γίνονται τουρσί.

Επιστημονική ονομασία: Κρίθμον το παράλιον

Οικογένεια: Umbeliferae

Κυθηραϊκή ονομασία: Κρίταμο

Ονομασία σε άλλα μέρη της Ελλάδας: Κρίταμο, Κρίταμος, αλμύρα

Συλλογή: Σε παραλίες, σε αμμώδες έδαφος.

Ιδιότητες: Διεγείρει την όρεξη, αφροδισιακό.