Πορφυρούσα F/B

Δρομολόγια από Νεάπολη για Κύθηρα και Αντικύθηρα

Τα ανακοινωθέντα δρομολόγια μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Από Πέμπτη 09/03/2023 έως και Τετάρτη 31/05/2023

F/B PORFYROUSA  – E-tickets at  www.kithiratravel.gr

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
Δευτέρα Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Τρίτη Νεάπολη - Κύθηρα 12:30 13:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Τετάρτη No itinerary
Πέμπτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Παρασκευή Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:15 17:30
Σάββατο Neapoli -Kythira 10:00 11:15
Κύθηρα - Νεάπολη 14:00 15:15
Κυριακή Νεάπολη - Κύθηρα 11:00 12:15
Κύθηρα - Νεάπολη 14:00 15:15

CAUTION! Exceptions Easter 12/4/2023 – 19/4/2023

Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας 10/04/2023 - 16/04/2023

F/B PORFYROUSA  – E-tickets at  www.kithiratravel.gr

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
H.Monday
10/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Antikythia – Kythira 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
H.Tuesday
11/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 12:30 13:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
H.Wednesday
12/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 13:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
H.Thursday
13/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 11:00 12:15
Κύθηρα - Νεάπολη 13:00 14:15
Νεάπολη - Κύθηρα 17:30 18:45
Κύθηρα - Νεάπολη 19:30 20:45
H.Friday
14/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 11:00 12:15
Κύθηρα - Νεάπολη 13:00 14:15
Νεάπολη - Κύθηρα 15:30 16:45
Κύθηρα - Νεάπολη 17:30 18:45
H.Saturday
15/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 10:00 11:15
Κύθηρα - Νεάπολη 12:00 13:15
Sunday Easter
16/04/2023
Public holiday

Πρόγραμμα Εβδομάδας του Πάσχα 17/04/2023 - 23/04/2023

F/B PORFYROUSA  – E-tickets at  www.kithiratravel.gr

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Arival
Δευτέρα του Πάσχα
17/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Νεάπολη 11:30 12:45
Νεάπολη - Κύθηρα 14:00 15:15
Κύθηρα - Νεάπολη 16:30 17:45
Τρίτη
18/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Νεάπολη 11:30 12:45
Νεάπολη - Κύθηρα 14:00 15:15
Κύθηρα - Νεάπολη 16:30 17:45
Τετάρτη
19/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Πέμπτη
20/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Παρασκευή
21/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:15 17:30
Σάββατο
22/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 10:00 11:15
Κύθηρα - Νεάπολη 14:00 15:15
Κυριακή
23/04/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 11:00 12:15
Κύθηρα - Νεάπολη 14:00 15:15

Από Πέμπτη 01/06/2023 έως και Πέμπτη 06/07/2023

F/B PORFYROUSA  – E-tickets at  www.kithiratravel.gr

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
Δευτέρα Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Τρίτη Νεάπολη - Κύθηρα 12:30 13:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Τετάρτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:30 10:45
Κύθηρα - Νεάπολη 11:30 12:45
Πέμπτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Παρασκευή Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:15 17:30
Σάββατο Νεάπολη - Κύθηρα 10:00 11:15
Κύθηρα - Νεάπολη 14:00 15:15
Κυριακή Νεάπολη - Κύθηρα 11:00 12:15
Κύθηρα - Νεάπολη 15:00 16:15

EXCEPTIONS

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
Σάββατο
03/06/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 10:00 11:15
Κύθηρα - Νεάπολη 12:00 13:15
Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:30 17:45
Δευτέρα
05/06/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Νεάπολη 11:30 12:45
Νεάπολη - Κύθηρα 14:00 15:15
Κύθηρα - Νεάπολη 16:30 17:45
Τρίτη
06/06/2023
Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15

 

Από Παρασκευή 07/07/2023 έως και Κυριακή 03/09/2023

F/B PORFYROUSA  – E-tickets at  www.kithiratravel.gr

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
Δευτέρα Νεάπολη - Κύθηρα 09:30 10:45
Κύθηρα - Νεάπολη 12:00 13:15
Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 17:00 18:15
Τρίτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:30 10:45
Κύθηρα - Νεάπολη 11:45 13:00
Νεάπολη - Κύθηρα 13:45 15:00
Κύθηρα - Αντικύθηρα 15:15 17:45
Αντικύθηρα - Κύθηρα 18:05 20:35
Κύθηρα - Νεάπολη 21:00 22:15
Τετάρτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:30 10:45
Kyhtira – Neapoli 12:00 14:30
Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 17:00
Κύθηρα - Νεάπολη 17:00 18:15
Πέμπτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:30 10:45
Κύθηρα - Νεάπολη 11:45 13:00
Νεάπολη - Κύθηρα 13:45 15:00
Κύθηρα - Αντικύθηρα 15:15 17:45
Αντικύθηρα - Κύθηρα 18:05 20:35
Κύθηρα - Νεάπολη 21:00 22:15
Παρασκευή Neapoli – kythira 09:30 10:45
Κύθηρα - Νεάπολη 12:00 13:15
Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 17:00 18:15
Σάββατο Νεάπολη - Κύθηρα 09:30 10:45
Κύθηρα - Νεάπολη 12:00 13:15
Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 17:00 18:15
Κυριακή Νεάπολη - Κύθηρα 09:30 10:45
Κύθηρα - Νεάπολη 12:00 13:15
Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 17:00 18:15

Από Δευτέρα 04/09/2023 έως και Κυριακή 01/10/2023

F/B PORFYROUSA  – E-tickets at  www.kithiratravel.gr

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
Δευτέρα Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Τρίτη Νεάπολη - Κύθηρα 12:30 13:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Τετάρτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:30 10:45
Κύθηρα - Νεάπολη 11:30 12:45
Πέμπτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Παρασκευή Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:15 17:30
Σάββατο Νεάπολη - Κύθηρα 10:00 11:15
Κύθηρα - Νεάπολη 14:00 15:15
Κυριακή Νεάπολη - Κύθηρα 11:00 12:15
Κύθηρα - Νεάπολη 15:00 16:15

Από Δευτέρα 02/10/2023 έως και Τρίτη 31/10/2023

F/B PORFYROUSA  – E-tickets at  www.kithiratravel.gr

Ημέρα Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη
Δευτέρα Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Τρίτη Νεάπολη - Κύθηρα 12:30 13:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Τετάρτη No itinerary
Πέμπτη Νεάπολη - Κύθηρα 09:00 10:15
Κύθηρα - Αντικύθηρα 10:30 13:00
Αντικύθηρα - Κύθηρα 13:05 15:35
Κύθηρα - Νεάπολη 16:00 17:15
Παρασκευή Νεάπολη - Κύθηρα 14:30 15:45
Κύθηρα - Νεάπολη 16:15 17:30
Σάββατο Νεάπολη - Κύθηρα 10:00 11:15
Κύθηρα - Νεάπολη 14:00 15:15
Κυριακή Νεάπολη - Κύθηρα 11:00 12:15
Κύθηρα - Νεάπολη 14:00 15:15

 

ATTENTION!!!
We kindly suggest that you contact the travel agencies to ensure the accurate departure time of the ferry before your journey. For extra routes please contact the travel agents below.

Bookings

Depature from Neapolis:
VATICA BAY
 +30 2734024004, +30 27340 29004

Departure from Kythira:
KITHIRA TRAVEL
Chora, Kythira
Tel: +30 2736031390