Κατηγορία: Κύθηρα (Χώρα)

Φεβ 11
Περιπέτειες

Adrenaline Tourism and Experiences in Kythera We suggest 8 hikes that will let you…

Αυγ 09
Τέχνες

Μουσική, Χορός, Τραγούδι και Ποίηση

Αυγ 09
Άνθρωποι

Ένας Ανήσυχος και Δημιουργικός λαός

Αυγ 09
Αρχιτεκτονική

The Buildings, Settlements, British Works There are 62 localities in Kythera today. …

Αυγ 09
Μουσική

Μουσικές παραδόσεις και τραγούδια των Κυθήρων

Ιούλ 10
Αγροτική ζωή

Γεωργία, Κτηνοτροφία και Αγροτικά Προϊόντα

Ιαν 20
Πανίδα

There is little wildlife on Kythera. Most wildlife species can be found in the more…

Ιαν 20
Θαλάσσια Πανίδα

The Sea of Kythera is known for its rich sea flora and the cleanliness of its waters.…

Ιαν 20
Γεωλογία

Kythera has an area of 284 km².  It is 29 km long (N-S) and 18 km wide (E-W). The…

Ιαν 20
Χλωρίδα

The island’s climate is Mediterranean, characterized by humid and mild winters and hot…

Ιαν 20
Οι πηγές των Κυθήρων

The island of Kythera has many springs, most of which are in the central and northern…